image
image
image
image
Image Gallery 8:

บริการ ติดตั้งตู้ล่าม หูฟัง ให้เช่า อุปกรณ์แปลภาษา

Back
Gallery Index 2
Next
ภาพการทำงานของ ล่ามประชุม แก่คณะผู้บริหาร กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 6-10

เช่าตู้ล่าม บูธล่าม เช่าตู้แปลภาษา ชุดแปลภาษา อุปกรณ์แปลภาษา

 
เช่าตู้แปลภาษา
Image 8-1
ห้องประชุมถูกจัดเตรียมพร้อมบูธล่ามถูกติดตั้ง


 
เช่า ตู้แปลภาษา
Image 8-2
มองบูธล่ามจากมุมที่แคบลงอีก


 
เช่าตู้ล่าม
Image 8-3
ล่ามเข้าประจำที่เตรียมตัวทำงาน


เช่าหูฟังแปลภาษา
Image 8-4
การประชุมเริ่มต้นด้วยความราบรื่น


 
ล่ามแปลภาษา
Image 8-5
ผู้เข้าประชุมฟังการแปลจากล่ามฉับพลัน


 
บูธแปลภาษา
Image 8-6
ล่ามฉับพลันทำหน้าที่แปลสดแก่การประชุม


บูธล่าม
Image 8-7
ผู้เข้าประชุมจับกลุ่มสนทนาช่วงพักครึ่ง


 
เช่าหูฟังล่าม
Image 8-8
ผู้เข้าประชุมจับกลุ่มสนทนาช่วงพักครึ่ง 2


 
ล่ามฉับพลัน
Image 8-9
การประชุมเสร็จสิ้นลงในเวลาไม่นานเช่าตู้ interpreter บูธล่าม เช่าหูฟัง ไมค์ ชมโรงงาน ชุดแปลภาษา

image
Top of Page